קלאב 4 יו club4u חוייבה לשלם 425 ש"ח בתביעה קטנה

בתאריך 7/4/2014 הפסידה באופן חלקי קלאב פור יו, club4u, קלאב 4 יו בתביעה קטנה שהגיש נגדה אזרח בשם "שמשון גרינשטיין"

חברת קלאב פור יו היתה אמורה להפסיק לחייבו לאחר 6 תשלומים חודשיים, אך המשיכה במשך שני חודשים נוספים לחייבו עד שהוא התובע גילה זאת ופנה לנתבעת (קלאב 4 יו).

תקציר מפסק הדין מידי כבוד השופטת אילונה אריאלי:

בעניין זה יצוין, כי טענת התובע ולפיה הוא פנה לנציגי הנתבעת תחילה אך נענה בסירוב, כשנאמר לו שעליו לפנות שוב בעוד חודש, דבר שאילץ אותו לבטל את העסקה בחברת האשראי, הותירה רושם אמין, הועלתה כבר במכתב התלונה ששלח התובע למשטרת ישראל ולא נסתרה. על פי טענת התובע בכתב התשובה ובעדותו בבית המשפט, נציג הנתבעת אף התריע בפניו, שלא כדין, כי הנתבעת תתבע אותו על ביטול התשלומים.

בהתחשב במכלול הנסיבות ובין היתר בפעולות שנדרשו מן התובע לשם הסדרת העניין ובסכום החיובים השגויים שכאמור הושבו לתובע עוד בטרם הוגשה התביעה , סבורני כי פיצוי בסך של 300₪, בתוספת החזר האגרה, יהא פיצוי הולם.

ההפסד היה חלקי מכיוון שהתביעה במקור היתה על סכום של מעל 12,000 ש"ח בתור תביעה יצוגית, אך אין מקום בבית דין לתביעות קטנות לעסוק בתביעות יצוגיות, על כן התקבלה רק התביעה הקטנה של התובע והנתבעת קלאב פור יו חוייבה לשלם סכום יחסית נמוך לעומת סכום התביעה.

פסק הדין המלא:

בפני
כב' השופטת אילונה אריאלי

התובע

שמשון גרינשטיין

נגד

הנתבעת

קלאב 4 יו פיתוח עסקי,בע,מ -משחקי מזל

פסק דין

לפניי תביעה קטנה בסך של 12,530 ₪ שהגיש התובע נגד הנתבעת.

התובע טוען כי כשמונה חודשים לפני הגשת התביעה פנו אליו נציגי הנתבעת בהצעה מפתה לרכוש חבילת הימורים בלוטו למשך 6 חודשים. התובע, שאיננו מאמין בהימורים, דחה תחילה את הצעתם, אך לאחר מסע שכנועים מפרך הוא הסכים לשלם 179 ₪ למשך 6 חודשים ומסר לנתבעת את פרטי כרטיס האשראי שלו בבנק מזרחי טפחות. לאחר שעברו 6 חודשים בהם התובע אפילו לא בדק אם הוא זכה או לא, הוא הופתע לגלות בדף החשבון של כרטיס האשראי שלו כי שולם לנתבעת תשלום שביעי בניגוד למוסכם. התובע פנה לנציגי חברת האשראי וביקש לבטל את הוראת הקבע, אך הוסבר לו שאין מדובר בהוראת קבע אלא שהנתבעת מגישה בקשה לפירעון מידי חודש ועל כן עליו לפנות אליה. לאחר המתנה מפרכת למענה אנושי, נאמר לתובע שעליו לפנות רק בעוד חודש, כשהתובע חזר לנציג השירות של חברת האשראי לבקש הכחשת עסקה, התברר לו שחוץ מהתשלום השביעי הנתבעת הגישה כבר דרישה גם לתשלום השמיני והתשיעי שהוגש לפירעון עתידי. התובע טוען עוד כי הנתבעת לא מסרה לו קבלות עבור התשלומים ששילם.

הנתבעת מאשרת בכתב ההגנה כי התובע התקשר עמה בהסכם למתן שירותים ביום 20.12.12 וכי על פי המוסכם, זמן ההתקשרות היה למשך 6 חודשים, במהלכם העניקה הנתבעת לתובע שירותים והוא לא פנה אליה בטרוניה. לאחר 6 חודשי התקשרות, חויב התובע בטעות בשני תשלומים נוספים. התובע לא פנה אל הנתבעת ולא הפנה את תשומת ליבה לטעות זו, אלא ביטל את התשלומים באופן חד צדדי בחברת האשראי. שני התשלומים שהתובע שילם ביתר הוחזרו לו עוד בטרם הוגשה תביעתו זו. על כן, לא נגרם לתובע כל נזק ויתרה מכך – אף שהנתבעת המשיכה להעניק לתובע שירותים בגין חודשיים נוספים אלה, היא לא דרשה לקבל תמורה בגינם. התובע הגיש תביעה זו בחוסר תום לב משווע, כאשר הוא תובע סך של 12,500 ₪ ללא כימות ממשי של סכום התביעה ומבלי לפרט את מהות הנזק. הנתבעת מכחישה את הטענה שלא מסרה קבלות עבור התשלומים ששילם התובע והיא מצרפת להגנתה את העתק מהקבלות.

התובע הגיש כתב תשובה לכתב ההגנה, שם התייחס לטענות הנתבעת והבהיר כי אמנם הוא הסכים להיות לקוח של הנתבעת, אך במהלך חודשי ההתקשרות לא טרח לבדוק אם זכה בגורל ולא ברור על איזה שירות הנתבעת מדברת. עוד טוען התובע כי כשפנה לנתבעת בעניין התשלום השביעי ולאחר שהמתין על הקו חצי שעה, נאמר לו שלא מתאים לנתבעת לבטל את ההתקשרות בשלב זה ולכן הוא נאלץ לפנות לחברת האשראי, וזאת על אף שההתקשרות בטלה מאליה בתום 6 חודשים. נציג הנתבעת אף איים על התובע בטלפון כי תוגש נגדו תביעה על ביטול התשלומים. באשר לסכום התביעה התובע טוען כי לאור התנהלות הנתבעת הוא החליט "ללמד אותה לקח בתביעה ייצוגית" ולתבוע גם את 6 התשלומים שמוצדקים כביכול ששילם "כפול 10 לקוחות יצוגיים לפחות שנפלו ברשתם" וזאת מעבר לבושה ולעגמת הנפש שנגרמה לתובע.

בדיון שהתקיים בפני היום, העידו התובע ונציג הנתבעת.

על פי תקנה 15(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז – 1976, ינומק פסק הדין בצורה תמציתית:

אין חולק כי הצדדים נקשרו בהסכם ולפיו היה על התובע לשלם לנתבעת סך של 179 ₪ במשך 6 חודשים בלבד.

אין חולק עוד, כי הנתבעת חייבה את התובע ב- 8 תשלומים, היינו – שני תשלומים מעבר למוסכם.

התובע לא הכחיש את טענת הנתבעת ולפיה עוד בטרם הוגשה התביעה, הנתבעת השיבה לו את אותם שני תשלומים ולא המשיכה לגבות תשלומים נוספים.

לפיכך, אין מקום לחייב את הנתבעת להשיב לתובע את התשלומים שנגבו ביתר אך הושבו לו. כן אין מקום לחייבה בהשבת התשלום עבור ששת החודשים בהם חל ההסכם בין הצדדים.

יחד עם זאת, בנסיבות העניין יש מקום לחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי מסוים על הטרדה ועגמת הנפש שנגרמו לתובע בשל החיוב השגוי בשני תשלומים חודשיים – פעולה המעידה, למצער, על רשלנות מצד הנתבעת.

בעניין זה יצוין, כי טענת התובע ולפיה הוא פנה לנציגי הנתבעת תחילה אך נענה בסירוב, כשנאמר לו שעליו לפנות שוב בעוד חודש, דבר שאילץ אותו לבטל את העסקה בחברת האשראי, הותירה רושם אמין, הועלתה כבר במכתב התלונה ששלח התובע למשטרת ישראל ולא נסתרה. על פי טענת התובע בכתב התשובה ובעדותו בבית המשפט, נציג הנתבעת אף התריע בפניו, שלא כדין, כי הנתבעת תתבע אותו על ביטול התשלומים.

בהתחשב במכלול הנסיבות ובין היתר בפעולות שנדרשו מן התובע לשם הסדרת העניין ובסכום החיובים השגויים שכאמור הושבו לתובע עוד בטרם הוגשה התביעה , סבורני כי פיצוי בסך של 300₪, בתוספת החזר האגרה, יהא פיצוי הולם.

התובע איננו רשאי לתבוע בשם אחרים בתביעה זו ועל כן, דרישתו לפיצוי עבור אחרים (שזהותם אף לא הובהרה), נדחית.

התובע לא הוכיח טענתו כי הקבלות שהנפיקה הנתבעת ושצורפו לכתב ההגנה, לא הופקו במועדן ולא נמסרו לו.

סיכום
על יסוד האמור לעיל, הריני מקבלת את התביעה באופן חלקי בלבד ומורה לנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך של 300₪, בתוספת אגרת בית משפט בסך של 125 ₪.

התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד מסירת פסק דין זה לנתבעת, אחרת – יישאו הסכומים האמורים הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בקשת רשות ערעור ניתן להגיש בתוך 15 יום בבית המשפט המחוזי בנצרת.

ניתן היום, ז' ניסן תשע"ד, 07 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.

 

אודות יצחק שחר

יצחק שחר קבליסט, מחזיר אהבות, הוצאת כישופים ועין הרע ופוסק בענייני הלכה ומצוות אימייל: kabala@kabalail.com אתר: www.kabalail.com ווטסאפ: 0585703609 (אינני עונה לטלפונים בטלפון זה אלא רק להודעות) טלפון: 039693671 אם גם אתם רוצים בלוג משלכם, הקליקו למעלה בעמוד היכן שרשום "רוצים גם בלוג כזה?"
הפוסט הזה פורסם בקטגוריה לוטו קלאב פור יו club4u קלאב 4 יו, תחקירים.‏ קישור ישיר לפוסט.

כתיבת תגובה

האימייל שלך לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

*

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>